Frågor och svar

Varför skall jag nattvandra?
Det är spännande och roligt. De flesta som vandrar gör det gärna igen. Genom att nattvandra är du uppdaterad på vad som händer bland ungdomarna på Lidingö. Även om dina egna barn inte är ute än är det smart att vandra ändå. Så du vet vad du skickar ut dem till när det väl är dags. Är du intresserad av att vidga ditt nätverk så är nattvandring ett utmärkt forum.

Vad går det hela ut på?
Syftet med att nattvandra är helt enkelt att finnas till hands och på så sätt skapa trygghet. Kvällstid är Lidingö folktomt. Det är nästan bara ungdomar ute. Det är viktigt att de har vuxna i sin närhet. I enkäter som Lidingö stad gjort ser man en tydlig trend att ungdomarnas förtroende för vuxna minskar. Vi måste vinna tillbaka förtroendet och att nattvandra kan vara ett sätt. De flesta som vi möter är otroligt kontaktsökande och inbjuder gärna till samtal.

Vad får en nattvandrare göra?
En nattvandrare har inga extra befogenheter utan för dem gäller samma regler som alla andra.

Får nattvandrare beslagta alkohol?
Nej, nattvandrare skall inte ta alkohol från ungdomar. Om vi däremot hittar alkohol utan ägare, t ex påsar gömda i buskarna, kan vi ta detta ”hittegods” och överlämna till polis snarast möjligt.

Vad gäller vid stökiga privatfester?
Står vi framför porten till en stökig fest kan vi alltid försöka få kontakt med ansvarig och se om han/hon vill ha hjälp, men generellt sett är privatfester privata. Vår uppgift är istället att informera polisen om vi ser fester som kan misstänkas spåra ur. Polisen har förutsättningar att kunna avbryta privata fester.

Får hunden följa med på nattvandringen?
Ja, det är en bra kontaktväg in till ungdomar. Självklart bör man som hundägare tänka till om ens hund passar bra att ta med.

Hur länge nattvandrar man?
Du vandrar så länge du vill och kan i princip börja när du vill under fredagen, dock tidigast 21.00. Slå bara en signal till nattvandartelefonen 0722-347190 så får du sällskap. Väst får du vid uppstaren på Scandic Foresta. En vanlig fredag, utan special arrangemang, vandrar vi till ca 02.00.(eller så länge du vill/kan)

Det finns några lagar som kan vara bra att känna till:
Envarsgripande
Om du ser någon begå brott, där fängelse ingår i straffskalan, har du rätt att gripa personen. Polis skall kontaktas omgående. Det finns ingen åldersbegränsning, men det är viktigt att personen grips på bar gärning. Du får inte ha förlorat ögonkontakten och skall själv ha sett personen begå brottet.

Nödvärnsrätt
Alla har rätt att försvara sig vid brottsligt angrepp. För att försvara dig får du, om du inte kan fly, använda våld. Våldet skall vara ”ej uppenbart oförsvarligt” och angreppet pågående.

Nöd
Vid fara för annans liv och hälsa har du rätt att begå brottslig handling för att rädda liv. T ex om det brinner i någons hus får du bryta dig in där för att släcka elden.