Viktigt att veta

Behövs nattvandrare??
Det är lugnt på ön men visst behövs fler vuxna ute på kvällstid! Inte för att stävja buset utanför att minska glappet mellan generationerna. Se nattvandring som en jättechans att få en inblick i hur det är att vara ung idag. Under kvällen får du dessutom möjlighet att träffa andra tonårsföräldrar och diskutera vad ”alla andra” egentligen får.

PS. Om alla föräldrar vandrar en gång per barn under hela skoltiden skulle det vara minst sju nattvandrare varje fredag. Vad gör du just på fredag som du inte kan göra en annan dag?